V marci 2020 bola mestom Komárno založená nová spoločnosť KN SMART SERVIS, a.s.. ktorá svoju činnosť naviaže na činnosť býv. Technických služieb mesta, ktoré zanikli v 90. rokoch minulého storočia. Úlohou tohoto mestského podniku je služba občanom a návštevníkom Komárna. Zabezpečiť pokrytie viacerých verejno-prospešných a potrebných služieb pre občanov vrátane vytvorenia nových pracovných miest a prispieť tak k celkovému regionálnemu rozvoju v lokalite mesta. Starať sa o čistotu mesta, verejnú zeleň, udržiavať miestne komunikácie a vytvárať príjemnú atmosféru v meste.

Identifikačné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno: KN SMART SERVIS, a.s.

Sídlo: Nám. gen. Klapku 1., Komárno 945 01

IČO: 52 971 660

DIČ: 2121217648

IČ DPH: SK2121217648

Právna forma: akciová spoločnosť – Deň zápisu: 04.03.2020

Predmet (činnosti) spoločnosti, t.č. zapísané do Obchodného registra Slovenskej republiky pod č. 10555/N

⦁ Poskytovanie služieb osobného charakteru
⦁ Čistiace a upratovacie služby
⦁ Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
⦁ Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
⦁ Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
⦁ Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
⦁ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
⦁ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
⦁ Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
⦁ Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
⦁ Prenájom hnuteľných vecí
⦁ Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
⦁ Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
⦁ Prípravné práce k realizácii stavby
⦁ Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
⦁ Administratívne služby
⦁ Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
⦁ Sťahovacie služby
⦁ Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Ing. Marián Molnár – predseda predstavenstva, riaditeľ
Vznik funkcie: 01.10.2023

Ing. Ján Sólymos – člen predstavenstva
Vznik funkcie: 04.03.2020
Ing. Bohumír Kóňa – člen predstavenstva
Vznik funkcie: 04.03.2020

Konanie menom spoločnosti:

V mene Spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva vždy spoločne s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva

Základné imanie: 25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR

Akcie:
Počet: 25
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia
Akcionár: Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1., Komárno 945 01

Dozorná rada:

Ing. Attila Kulcsár Szabó
Vznik funkcie: 23.12.2021
Mgr. Patrik Ruman – predseda
Vznik funkcie: 01.10.2023
MUDr. Anton Marek
Vznik funkcie: 04.03.2020