Zmena termínov odvozu zeleného odpadu zo záhrad

KN SMART SERVIS, a.s. na základe žiadosti obyvateľov bude z rodinnej zástavby mesta častejšie  odvážať zelený BIO-odpad.

Oznamujeme občanom žijúcich v rodinných domoch, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad od 1. apríla do novembra 2023 budeme odvážať KAŽDÝ TÝŽDEŇ.

PONDELOK – mestské časti Komárna (Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš, Ďulov Dvor, Hadovce, Nová Osada, Kava, Lándor, Čerhát, Pavel a Nová Stráž)

UTOROK – mesto Komárno (Letecké pole, Robotnícka štvrť atď.)

Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Každá domácnosť má nárok na max. 2 vrecia zelenej farby (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)

 

BIO-zelený odpad je potrebné vyložiť pred rodinný dom (v pondelok, resp. utorok) najneskôr do 8,00 hod., aby bol k nemu bezprostredný prístup, nie však na vozovku, aby odpad neprekážal v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Listy zo stromov a pokosenú trávu vložiť do plastových vriec a konáre s priemerom max. 5 cm zo stromov a krov zviazať do zväzku max. na dĺžku 1 metra. Prosíme, aby ste do zelených vriec vkladali len BIO-odpad zo záhrad. V prípade zistenia iného odpadu, vrecia nebudú odvezené.

Upozorňujeme, že odpad zo záhrad sa prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad. Okrem BIO-odpadu z rodinnej zástavby, zelený odpad vyložený na sídliskách vedľa kontajnerových stanovíšť budeme naďalej pravidelne odvážať.

Vyššie uvedené odpady je možné odovzdať celoročne aj na zbernom dvore Komárno na Harčášskej ceste. Prevádzkový čas zberného dvora v pracovné dni je 8.00-17.00 hod., v sobotu 8.00 – 12.00 hod.

Ak máte otázky, nájdete nás pod menu „kontakty“.

(foto: ilustrácia web)

Share this…
Share on Facebook

Facebook

You may also like...