ČISTENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV MESTA KOMÁRNO

⦁ Ručné a strojné čistenie chodníkov
⦁ Ručné čistenie a dočisťovanie komunikácií a verejných priestranstiev
⦁ Vyprázdnenie malých smetných košov
⦁ Čistenie autobusových zastávok a nástupíšť
⦁ Jarné zametanie a čistenie ulíc s odstránením zbytkov posypových materiálov po zimnej údržbe
⦁ Zimná údržba pozostávajúca z ručného odhŕňania snehu a ručného posypu pešej zóny, autobusových zastávok, parkových chodníkov
⦁ Vyprázdnenie nádob na výkaly pre psov s doplnením sáčkov
⦁ Polievanie-kropenie spevnených verejných priestranstiev a ulíc polievacím vozidlom

KOSENIE, JARNÉ A JESENNÉ VYHRABÁVANIE TRÁVY A LÍSTIA NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

⦁ Čistenie plochy pred zahájením kosenia
⦁ Kosenie trávnatých plôch so zberom pokosenej hmoty resp. kosenie s mulčovaním
⦁ Zber a odvoz pokosenej hmoty do vzdialenosti 5 km do 24 hodín od kosenia pre plochy I. a II. Intenzitnej triedy údržby v prípade, ak sa vykonáva kosenie so zberom
⦁ Zber a odvoz pokosenej trávnatej hmoty do vzdialenosti 5 km do 10 dní od kosenia pre plochy III. Intenzitnej triedy údržby v prípade, ak sa vykonáva kosenie so zberom
⦁ Zber a odvoz pokosenej hmoty na plochách IV. Intenzitnej triedy údržby sa nevykonáva
⦁ Čistenie okrajových plôch (miestnych komunikácií, chodníkov a ostatných plôch hraničiacich s kosenou plochou) od znečistenia vzniknutého počas kosenia, používanie ochranných plachiet pri kosení v blízkosti parkujúcich motorových vozidiel
⦁ Jarné vyhrabávanie s odvozom zhrabkov do vzdialenosti 5 km
⦁ Jesenné vyhrabávanie s odvozom zhrabkov a lístia do vzdialenosti 5 km

ŠPECIÁLNE SLUŽBY ZÁHRADNÍCTVA NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

⦁ Výsadba kríkov
⦁ Údržba zahustenej výsadby kríkov do 3 rokov po výsadbe
⦁ Údržba zahustenej výsadby kríkov po 3 rokov po výsadbe
⦁ Údržba živých plotov
⦁ Údržba a dosadba záhonov ruží
⦁ Výsadba a údržba kvetinových záhonov
⦁ Údržba mobilnej zelene
⦁ Zakladanie trávnikov
⦁ Terénne úpravy
⦁ Výsadba nových rastlín a následné zavlažovanie