ZBER TRIEDENÉHO ODPADU – harmonogram

Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo) v rodinnej zástavbe v roku 2023 prebehne 1 x za 4 týždne nasledovne: Pondelok : 22.05., 19.06., 17.07., 14.08., 25.09., 23.10., 27.11., 18.12. Komárno : Apalská ul., Baštová ul., Bernolákova ul., Bočná ul., Hríbová …